Stand van zaken

Windpark volledig operationeel

De bouwwerkzaamheden voor de vier windmolens begonnen in januari 2021. Sinds begin 2022 zijn alle vier de windmolens volledig operationeel. Lees meer over de actuele stand van zaken in de nieuwsberichten, klik daarvoor hierVia deze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u automatisch op de hoogte blijft over het windpark. 

Omgevingsfonds

Met het omgevingsfonds wordt een deel van de opbrengsten van het windpark ter beschikking gesteld aan de omgeving. Hoe het fonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, is besproken met de omgeving via een werkgroep met betrokkenen uit de omgeving. Er is besloten een onafhankelijke stichting op te richten die het fonds beheert en waarbij vanuit de omgeving aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden ingediend. Deze stichting is inmiddels opgericht en inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen bij het omgevingsfonds. Hier leest u meer over het omgevingsfonds

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen

In totaal hebben 540 Bosschenaren zich ingeschreven op Bossche Windmolen Delen van coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW). Deze leden van BWW zijn samen eigenaar van de windmolen aan de Graaf van Solmsweg: zij wekken samen en lokaal écht groene energie op. De leden brachten door de aankoop van Bossche Windmolen Delen vijftien procent eigen vermogen bijeen voor de bouw van de coöperatieve windmolen. Het vreemd vermogen werd geleend bij Rabobank ’s-Hertogenbosch.

De opbrengst van de windmolen wordt onder de leden verdeeld met Energy Credits: een jaarlijkse korting op de energierekening. Ook zal coöperatie BWW een deel van de opbrengst uit de windmolen besteden aan educatieve en innovatieve projecten op het gebied van duurzame opwek in ’s-Hertogenbosch. De 540 leden nemen de elektriciteit die zij thuis gebruiken af uit hun eigen windmolen. 

Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW: “Met zoveel leden zijn we een van de grootste energiecoöperaties in Nederland. Ons burgerinitiatief maakt met de coöperatieve windmolen een grote stap in de verduurzaming van ‘s-Hertogenbosch.” Lees meer hierover op de website van BWW.