Locatie en foto impressies

Op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden
Windpark De Rietvelden bestaat uit vier windmolens op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden in 's-Hertogenbosch. Op onderstaande plattegrond staan de posities van de windmolens aangegeven met de vier groene stippen (tekst loopt door onder de plattegrond).

WP Rietvelden Overzichtskaart 

Visualisaties uit ontwikkelfase

Tijdens de ontwikkelfase (fase waarin een plan werd gemaakt en de procedure voor de omgevingsvergunning werd doorlopen) zijn er visualisaties van de toen nog toekomstige windmolens gemaakt. Door op onderstaande plattegrond op een foto-icoon te klikken, kunt u deze visulisaties zien. De groene stippen geven de locaties van de windmolens aan.

In de visualisaties is uitgegaan van windmolens met een ashoogte van 125 meter en een rotordiameter van 122 meter. Dit zijn de maximale afmetingen die zijn toegestaan in de vergunning. De daadwerkelijk gebouwde windmolens zijn iets kleiner: een ashoogte van 119 meter en een rotordiameter van 117 meter. 

De visualisaties die hieronder worden weergegeven, zijn panorama visualisaties. Wanneer u een foto opent, ziet u 60 graden van de horizon in beeld verschijnen. U kunt 360 graden rondkijken door naar links en rechts te scrollen. Om de foto overeen te laten komen met wat u werkelijk buiten zou zien is de kijkafstand van belang. We raden u aan om een afstand aan te houden van circa 1 keer het beeldscherm breedte tot de foto.