Achtergrond windpark

Klimaatneutraal in 2050

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat er wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat. Er worden dan netto geen broeikasgassen meer uitgestoten. Om dit te bereiken, moeten er grote stappen gezet worden, ook op het gebied van duurzame energie. Meer daarover leest u op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch

Besluit in 2014

De gemeenteraad heeft op 9 september 2014 er unaniem mee ingestemd om de realisatie van windmolens op en bij bedrijventerrein De Rietvelden mogelijk te maken. Dit besluit kunt u hier vinden, onder het kopje ‘Windturbines Rietvelden/Treurenburg’ (agendapunt 13).

Het concrete project

Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten en de familie Pennings, coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben vervolgens samengewerkt aan het ontwikkelen van het concrete en definitieve plan voor het windpark en de bouw van de vier windmolens. 

Lokaal eigendom

BWW is eigenaar van één van de vier windmolens. Via BWW is deze windmolen het gezamenlijke eigendom van 540 leden uit de omgeving: inwoners uit 's-Hertogenbosch die gezamenlijk hebben geïnvesteerd in deze windmolen en deze nu gezamenlijk exploiteren. Lees meer hierover op de website van BWW.