Windpark de Rietvelden levert volop duurzame energie

09 november 2023 Rebecca Duinkerken

In 2021 werd de eerste kilowattuur stroom opgewekt bij Windpark De Rietvelden. Sindsdien is er in totaal al meer dan 62 miljoen kWh aan groene stroom opgewekt.

De vier windmolens samen leveren ca. 38,6 miljoen kWh per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid stroom die gebruikt wordt door ca. 13.800 huishoudens per jaar*. De groene stroom die door de windmolens van het windpark wordt opgewekt, wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.  

 

Infographic Rietvelden okt 2023 v2

*Op basis van een gemiddeld stroomverbruik van 2800 kWh per huishouden per jaar (bron: Nibud 2023). 

Heineken  

De elektriciteit van drie van de vier windmolens wordt gebruikt om de brouwerij van Heineken in ’s-Hertogenbosch van groene stroom te voorzien. Deze drie windmolens wekken hiermee circa 60 procent van de elektriciteitsvraag van de brouwerij op. 

 

Bossche Windmolen West  

De stroom van de vierde windmolen, die eigendom is van de honderden leden van coöperatie Bossche Windmolen West, wordt door deze inwoners van ’s-Hertogenbosch gebruikt. De coöperatieve vereniging bestaat uit 540 leden: inwoners, verenigingen en kleine bedrijven binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op de website van de coöperatie is hierover meer informatie te vinden: Home - Bossche Windmolen West - 2019 

 

BCTN 

Verder wordt een deel van de opgewekte elektriciteit door containerterminal BCTN Den Bosch gebruikt om speciale batterijcontainers op te laden. Deze batterijcontainers zorgen voor de elektriciteit voor de elektrische binnenvaartschepen van BCTN die containers vervoeren tussen de BCTN-locatie in 's-Hertogenbosch en andere locaties in Nederland en België.  

 

Zo werken bedrijven en inwoners samen aan de verduurzaming van ’s-Hertogenbosch. 

 

De eerste draai-jaren van Windpark De Rietvelden 

Windpark De Rietvelden leverde haar eerste kWh aan groene stroom in 2021. Toch volgde daarna nog een periode van uitgebreid testen en controleren, waarin nauwlettend in de gaten werd gehouden of alles naar behoren werkte.  

 

Zijn er technisch gezien nog dingen die aangepast moeten worden? Staan alle instellingen wel helemaal juist? Allemaal zaken die vaak pas aan het licht komen wanneer een windmolen op volle capaciteit draait.  

 

Inmiddels draaien alle vier windmolens van het windpark volledig zoals ze zouden moeten en wordt er dus ook volop duurzame energie opgewekt. Zo levert windpark De Rietvelden de aankomende jaren een prachtige bijdrage aan een fossielvrije toekomst!