Uitspraak rechtbank over windpark

06 maart 2018

De rechtbank Oost-Brabant heeft een beroepsgrond tegen de omgevingsvergunning van Windpark De Rietvelden in ’s-Hertogenbosch gegrond verklaard

Beroepsgrond gegrond verklaard: streep door windmolen 4

De rechtbank Oost-Brabant heeft een beroepsgrond die is aangevoerd in de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden gegrond verklaard. Dat heeft de rechtbank gedaan in de uitspraak van 5 maart 2018. Klik hier voor een nieuwsbericht van de rechtbank hierover. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

De rechtbank stelt dat windmolen 4 niet behoort tot het cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat. Zie ook de plattegrond bij dit artikel. 

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is dat windmolens in een cluster bij elkaar moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. In een brief heeft de provincie aangegeven dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster van vijf turbines vormen. De rechtbank deelt deze mening niet. De rechtbank heeft daarom een streep gezet door windmolen 4.
Windmolens 1, 2 en 3 mogen van de rechtbank wel worden gebouwd.

Beraden op vervolgstappen

Raedthuys Pure Energie beraadt zich nu als houder van de vergunning van het windpark op eventuele vervolgstappen. Het is namelijk voor zowel de indieners van de beroepen, de gemeente ’s-Hertogenbosch als verlener van de vergunning als Raedthuys Pure Energie als de houder van de vergunning mogelijk om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

IJsdetectiesysteem

Verder voegt de rechtbank toe dat windmolens 1, 2 en 3 verplicht van een ijsdetectiesysteem moeten worden voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat er ongecontroleerd ijs van de wieken kan vallen. Raedthuys Pure Energie heeft als houder van de vergunning voor het windpark eerder al toegezegd dat deze windmolens van een ijsdetectiesysteem worden voorzien, maar de rechtbank heeft besloten dit als verplichting op te nemen in de vergunning.

Overige beroepen ongegrond

De overige beroepen tegen het windpark hadden betrekking op onder andere horizonvervuiling, overlast van geluid en slagschaduw en zorgen over de veiligheid. De rechtbank zegt dat deze inhoudelijke kritiek van tegenstanders van het windpark geen doel treft. Het college van Burgemeester en Wethouders van ’s-Hertogenbosch heeft volgens de rechtbank voldoende onderbouwd dat de windmolens kunnen voldoen aan de gestelde normen voor onder meer veiligheid, geluidsoverlast en schaduwwerking. Het college mocht de vergunning voor de windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden dan ook verlenen, oordeelt de rechtbank.