Uitspraak Raad van State: vier windmolens

07 augustus 2019

De Raad van State heeft het beroep dat ziet op het schrappen van de vierde windmolen gegrond verklaard. Dat betekent dat het windpark toch uit vier windmolens zal bestaan.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State deed op 7 augustus 2019 uitspraak over de beroepen die zijn ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden. De volledige uitspraak is hier te vinden.

Beleid provincie en uitspraak rechtbank

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is dat windmolens in een cluster bij elkaar moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. In een brief heeft de provincie aangegeven dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster van vijf windmolens vormen. Indieners van beroepen tegen het windpark stelden dat windmolen 4 niet behoort tot een cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Op 5 maart 2018 oordeelde de rechtbank Oost-Brabant dat dit beroep gegrond is en zette een streep door windmolen 4. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg is beoogd.

Er is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State tegen deze uitspraak van de rechtbank, onder andere door duurzaam energiebedrijf Pure Energie dat de houder van de vergunning van het windpark is. Volgens Pure Energie, de andere initiatiefnemers, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie behoort windmolen 4 wel tot het cluster en zij verdedigden dit standpunt ook op de zitting bij de Raad van State. In de uitspraak van 7 augustus oordeelt de Raad van State dat windmolen 4 wel tot het cluster behoort, vernietigt de uitspraak van de rechtbank op dit punt en daardoor blijft het oorspronkelijke plan voor vier windmolens overeind.

We zijn als initiatiefnemers van het windpark blij dat de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden in stand blijft en dat er vier windmolens mogen worden gebouwd. Deze vier windmolens leveren straks een forse bijdrage aan het verduurzamen van ’s-Hertogenbosch.

Voorbereidingen voor bouw van windpark

Nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan, is er geen bezwaar of beroep meer mogelijk tegen de omgevingsvergunning voor het windpark. De voorbereidingen voor de bouw van het windpark worden nu verder opgepakt. De verwachting is dat medio 2020 de bouw daadwerkelijk begint.

Mede-eigenaar van windpark en gebiedsfonds

Inwoners, verenigingen en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch kunnen mede-eigenaar van het windpark worden door lid te worden van coöperatie Bossche Windmolen West en Bossche Windmolen Delen (BWD’s) te kopen.
Daarnaast komt er een gebiedsfonds dat wordt gevuld met inkomsten uit de windmolens. Per jaar wordt er 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) in het fonds gestort. Een MWh is 1000 kilowattuur (kWh). Dit gebeurt 15 jaar lang.