Aanvraagronde omgevingsfonds weer groot succes!

09 april 2024 Rebecca Duinkerken

Vrijdag 5 april was het zover: de tweede uitreiking van het omgevingsfonds van Windpark de Rietvelden. Op deze stralend zonnige dag werden 11 ontvangers die een aanvraag hadden ingediend ook figuurlijk in het zonnetje gezet. Zij ontvingen namelijk een bijdrage vanuit het fonds.

Feestje

Samen met alle aanwezigen, waaronder de initiatiefnemers en wethouder Mike van der Geld, wist het enthousiaste bestuur van het omgevingsfonds er ook dit jaar weer een feestelijke uitreiking van te maken. Onder het genot van een glaasje bubbels kregen de aanvragers een mooie cheque uitgereikt door de bestuursleden van het omgevingsfonds. Dit jaar lagen er 12 cheques klaar voor 11 ontvangers. Zij gaan de bijdrage besteden aan initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheid of leefbaarheid.

Bukbieb, duofiets en kerstconcert

Eind 2022 kon er voor het eerst een aanvraag ingediend worden. Ook toen wist de omgeving van het windpark het omgevingsfonds goed te vinden. De meeste aanvragen kwamen dit jaar uit Engelen.  

Met het geld dat dit jaar beschikbaar werd gesteld worden onder andere een bukbieb in Kruiskamp en een kerstconcert in Engelen gerealiseerd. Ook is er een mooie bijdrage toegekend aan de aanschaf van een duofiets voor stichting de Fietsmaatjes. Het volledige overzicht van toekenningen zal hier geplaatst worden.

jpg Wil Roelsma Artishoot Fotografie

Foto gemaakt door Wil Roelsma van Artishoot Fotografie, Engelen.

Voor de omgeving

Tijdens de uitreiking werd ook stilgestaan bij het belang van een omgevingsfonds. De komst van een windpark kan namelijk best effect hebben op de omgeving. Daarom kan de omgeving ook meedelen in de opbrengsten van het windpark. 

Aan het Omgevingsfonds van Windpark de Rietvelden wordt bijgedragen door de coöperatie Bossche Windmolen West (BWW) en Pure Energie. Deze bijdrage is gekoppeld aan de elektriciteitsproductie van het voorgaande jaar: € 0,50 per opgewekte MWh per jaar, voor een periode van in totaal vijftien jaar. Ruim € 18.500,- was er deze aanvraagronde te verdelen over de verschillende projecten.