Welke stappen gaan we nog zetten?

Laatste update: 11 augustus 2020

Start bouw: eind 2020 of begin 2021
De vergunning van het windpark is onherroepelijk. Dat betekent dat nu de bouw van de windmolens wordt voorbereid. De bouw begint eind 2020 of begin 2021. De precieze planning moet nog worden afgestemd. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de voortgang van de bouw.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het omgevingsfonds wordt ingericht. Op 23 juni 2020 is er een tweede bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina. Wie betrokken wil zijn bij de beheer en besteding van het omgevingsfonds, kan zich melden via info@windparkderietvelden.nl. 

© Windpark De Rietvelden