Partners

De Bossche bedrijven Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN Den Bosch, sloop- en aannemersbedrijf Barten en de familie Pennings hebben het initiatief genomen om op bedrijventerrein De Rietvelden een aantal windmolens te realiseren. Pure Energie is van het begin af aan bij de planvorming betrokken als ontwikkelaar en leverancier van lokaal geproduceerde groene energie aan bedrijven en consumenten. 
Burgerinitiatief coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is bij dit plan betrokken om de participatie van burgers en ondernemers in lokale opwekking mogelijk te maken. BWW zorgt ervoor dat één windmolen het gezamenlijke eigendom kan worden van huishoudens en bedrijven in de omgeving van het windpark.

In goed overleg met gemeente ’s-Hertogenbosch werken deze partijen aan de realisatie van Windpark De Rietvelden: lokale, groene energie voor de regio. Hieronder kunt u kennis maken met de betrokken partijen.

Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch

Heineken loopt wereldwijd voorop met duurzaam gebrouwen bier en streeft ook in ’s-Hertogenbosch naar volledige vergroening van het productieproces. Heineken is betrokken bij het project als grondeigenaar. Zij zullen een deel van hun grond beschikbaar stellen voor (een van) de windmolens. Meer informatie over Heineken is te vinden op de website www.heinekennederland.nl

 

BCTN

BCTN Den Bosch is een containeroverslagbedrijf dat werkt aan de verduurzaming van de transport sector en daarbij de voor overslag gebruikte energie volledig wil vergroenen. BCTN is betrokken bij het project als grondeigenaar. Zij zullen een deel van hun grond beschikbaar stellen voor (een van) de windmolens. Meer informatie over BCTN is te vinden op www.bctn.nl

 

Firma Barten

Het bedrijf Barten BV is gespecialiseerd in recycling en hergebruik en wil volledig klimaatneutraal een circulair proces tot stand brengen. Barten is betrokken bij het project als grondeigenaar. Zij zullen een deel van hun grond beschikbaar stellen voor (een van) de windmolens. Meer informatie over Barten is te vinden op de website www.bartenbv.nl.

 

Familie Pennings

Familie Pennings runt al generaties lang een agrarisch bedrijf aan de rand van ’s-Hertogenbosch en wil dit bedrijf op een duurzame  wijze toekomstbestendig maken. De familie is betrokken bij het project als grondeigenaar. Zij zullen een deel van hun grond beschikbaar stellen voor (een van) de windmolens.

 

Bossche Windmolen West

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Het initiatief wordt op vrijwillige basis gerund door Arno Uijlenhoet, Cees Lommers, Jan Albert Timmerman, Joep Mol, Merijn Klaassen en Milko van Wegberg. Het bestuur (onbezoldigd) wordt gevormd door Joep Mol (voorzitter), Arno Uijlenhoet (penningmeester) en Jan Albert Timmerman (secretaris). 
De oprichters zijn sinds 2014 met de initiatiefnemers van het windpark in gesprek om burgerparticipatie mogelijk te maken. Zij zijn met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden overeengekomen dat één van de vier windmolens collectief eigendom wordt van bewoners en bedrijven in de omgeving van het windpark. De coöperatieve windmolen wordt opgedeeld in duizenden Bossche Windmolen Delen. Burgers en ondernemers die direct om de windmolen wonen en werken, worden door de aanschaf van één of een aantal Bossche Windmolen Delen mede-eigenaar van de molen. Zij ontvangen schone, lokaal geproduceerde elektriciteit van hun eigen, coöperatieve windmolen. Bovendien zal een deel van het rendement van de coöperatieve windmolen worden besteed aan maatschappelijke, educatieve en/of landschappelijke projecten in de omgeving van de molen. Meer informatie staat op de website van BWW.

 

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf en levert 100% groene stroom uit eigen wind- en zonprojecten van Nederlandse bodem aan bedrijven en consumenten. Pure Energie is al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Het energiebedrijf is bij het project betrokken als ontwikkelaar van het project en exploitant van drie windmolens. Meer informatie is te vinden op ww.pure-energie.nl

© Windpark De Rietvelden