Participatie

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder omwonenden, kan profiteren van het project. Invulling geven aan participatie gebeurt op verschillende manieren.

Coöperatieve windmolen
De initiatiefnemers werken samen met coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) hieraan. BWW is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk en de doelcoöperatie die voortkomt uit Energie Coöperatie 073 (EC073).
BWW en de initiatiefnemers van Windpark De Rietvelden zijn overeengekomen dat één van de vier windmolens collectief eigendom kan worden van bewoners, kleine bedrijven en verenigingen. Dit is de coöperatieve windmolen.
Meer informatie hierover staat op de website van BWW.  

Omgevingsfonds
Daarnaast houden Pure Energie en BWW zich aan de gedragscode Wind op Land van branchevereniging NWEA. Daarom wordt vanuit Windpark De Rietvelden 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) per jaar beschikbaar gesteld voor een gebiedsfonds voor de omgeving.
De beoogde windmolens wekken per jaar een bepaald aantal MWh op. Die hoeveelheid opgewekte stroom wordt vermenigvuldigd met 0,50  euro. Dat is dan het budget per jaar dat beschikbaar is voor de financiële participatie. Deze bijdrage wordt 15 jaar lang afgedragen.
In samenspraak met de omgeving wordt een omgevingsfonds ingericht. Daarmee komt een deel van de financiële opbrengst van het windpark ten goede aan de omgeving. Het inrichten van het omgevingsfonds gebeurt in de Werkgroep Omgeving Windmolens. Er is op 27 september 2017 een eerste bijeenkomst van deze werkgroep geweest. 

Verslagen van de bijeenkomsten van de Werkgroep Omgeving Windmolens
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 27 september 2017.